Video hướng dẫn sử dụng
  • Trong trường hợp máy của bạn chưa được cài Flash Media 10.0. Có thể theo đường dẫn này http://www.hoctienganhnhanh.com.vn/Help.aspx để tải về. Sau khi cài xong hãy khởi động lại trình duyệt.
  • Nhấp chuột vào biểu tượng  trên menu chính để vào phần Giáo trình vỡ lòng và cùng lúc xuất hiện màn hình.


  • Thứ tự các cuốn từ dễ đến khó tương ứng từ Cuốn 1 -> Cuốn 5
  • Nhấp chuột vào cuốn của phần Giáo trình vỡ lòng mà bạn muốn học.

  • Di chuyển con trỏ xuống phía cuối trang và chọn bài học.